Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo,

w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie), zmianie uległ Regulamin wykonania usług telekomunikacyjnych.

Celem zmian w regulaminie jest jasne i zrozumiałe wyjaśnienie wpływu parametrów jakości  świadczonych usług na usługę dostępu do sieci Internet, w tym na korzystanie z treści, aplikacji i usług oraz wskazanie minimalnych i maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych. Zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i nie zmieniają warunków cenowych oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług.