O firmie

MNI Centrum Usług S.A.
Plac Czerwca 1976 r. 4
02-495 Warszawa
NIP 952-00-14-183

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000301616, o kapitale akcyjnym 119 245 500 zł, opłaconym w całości

MNI Centrum Usług S.A. jest spółką działającą w ramach struktur Grupy Kapitałowej MNI SA, medialnej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Oprócz usług szerokopasmowego internetu w technologiach od światłowodowej po radiową, świadczymy usługi telefonii stacjonarnej oraz wyspecjalizowane usługi transmisji danych i kolokacji.

Dewizą MNI CU jest szybko reagować na potrzeby firm i klientów indywidualnych, a więc świadczyć usługi telekomunikacyjne najwyższej jakości w krótkim czasie przy atrakcyjnych stawkach cenowych. MNI CU zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy opracowują nowoczesne rozwiązania, by sprostać potrzebom klientów, a doświadczony zespół sprzedawców służy radą przy wyborze najkorzystniejszej taryfy telekomunikacyjnej. Dzięki takiemu podejściu przedstawiciele różnych grup biznesowych, oczekujący od operatora kompleksowych usług telekomunikacyjnych, wybrali MNI CU na swojego partnera, co dało im możliwość korzystania z usług nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.