Udogodnienia dla niepełnosprawnych

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych w sieci sprzedaży oraz Biurach Obsługi Klienta (BOK) MNI Centrum Usług udostępniany jest w postaci:

 1. Wydruku na papierze przy użyciu dużej czcionki (16 pkt.) – udostępnianego w BOK na każde życzenie osoby niepełnosprawnej lub przesłanego pocztą na adres korespondencyjny abonenta.
 2. W postaci elektronicznej w formacie tekstowym przesłanego na adres poczty elektronicznej – na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia
 3. W postaci elektronicznej w formacie tekstowym na www.mnicu.pl
 4. Wydruku w alfabecie Braille’a na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.

POMOC W SKONFIGUROWANIU URZĄDZENIA KOŃCOWEGO

Na życzenie osoby niepełnosprawnej pracownicy BOK oferują pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej. Pomoc świadczona jest w punkcie obsługi klienta lub telefonicznie

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Na życzenie osoby niepełnosprawnej Spółka udostępnia informacje i dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r w formie dostosowanej do rodzaju niepełnosprawności.
Dokumenty wymienione poniżej dostarczane są na żądanie abonenta niepełnosprawnego w wybranej przez abonenta formie i terminach określonych przez w/w rozporządzenie. Żądanie dostarczenia wskazanych dokumentów w wybranej formie należy zgłosić pracownikom BOK lub telefonicznie.

I. Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych – dostępna w formie:

 1. Wydruku na papierze przy użyciu dużej czcionki (16 pkt.) – udostępnianego w BOK na każde życzenie osoby niepełnosprawnej lub przesłanego pocztą na adres korespondencyjny abonenta.
 2. W postaci elektronicznej, w formie dokumentu przesłanego na adres poczty elektronicznej abonenta –  na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.
 3. Na papierze w formie wydruku w alfabecie Braille’a przesłanego na adres korespondencyjny abonenta – na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.

II. Ogólne warunki umowy oraz jej wzór, cennik, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla wybranej oferty usług MNI CU – dostępne w formie:

 1. Wydruku na papierze przy użyciu dużej czcionki (16 pkt.) – udostępnianego w BOK na życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania
 2. W postaci elektronicznej w formacie tekstowym przesłanym na adres poczty elektronicznej abonenta – na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.
 3. Na papierze w formie wydruku w alfabecie Braille’a przesłanego na adres korespondencyjny abonenta – na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.

III. Informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych:

 1. Wydruku na papierze przy użyciu dużej czcionki (16 pkt.) – udostępnianego w BOK na życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania
 2. W postaci elektronicznej w formacie tekstowym przesłanym na adres poczty elektronicznej abonenta – na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.
 3. Na papierze w formie wydruku w alfabecie Braille’a przesłanego na adres korespondencyjny abonenta – na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania niepełnosprawnego abonenta, przy czym:
 • Jeżeli żądanie zgłoszono przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura MNI CU realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury.
 • Jeżeli żądanie dotyczy okresu rozliczeniowego, za który została już wystawiona faktura – MNI CU realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia

IV. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych:

 1. Wydruku na papierze przy użyciu dużej czcionki (16 pkt.) – udostępnianego w BOK na życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania
 2. W postaci elektronicznej w formacie tekstowym przesłanym na adres poczty elektronicznej abonenta – na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.
 3. Na papierze w formie wydruku w alfabecie Braille’a przesłanego na adres korespondencyjny abonenta – na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania niepełnosprawnego abonenta, przy czym:
 • Jeżeli żądanie zgłoszono przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura MNI CU realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury.
 • Jeżeli żądanie dotyczy okresu rozliczeniowego, za który została już wystawiona faktura – MNI CU realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

Dostępność dokumentów opisano w Zestawieniu nr 1.

Zestawienie nr 1:
Dokumenty udostępniane na życzenie osoby niepełnosprawnej:
1. Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych:

 • wydruk 16 pkt lub
 • e-mail format tekstowy lub
 • poczta – wydruk 16 pkt lub
 • poczta wydruk Alfabet Braile’a

2. Ogólne warunki umowy oraz jej wzór, cennik oraz regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla wskazanej oferty usług dostępnej w MNI CU:

 • wydruk 16 pkt lub
 • e-mail format tekstowy lub
 • poczta – wydruk 16 pkt lub
 • poczta wydruk Alfabet Braile’a

3. Informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych:

 • wydruk 16 pkt lub
 • e-mail format tekstowy lub
 • poczta – wydruk 16 pkt lub
 • poczta wydruk Alfabet Braile’a

4. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych:

 • wydruk 16 pkt lub
 • e-mail format tekstowy lub
 • poczta – wydruk 16 pkt lub
 • poczta wydruk Alfabet Braile’a

DOKUMENTY:

Informacja w postaci pliku do ściągnięcia na dysk (ściągnij plik TXT, 6 kB)

Warunki Umowy Abonenckiej (wersja dla niedowidzących) (ściągnij plik PDF, 140 kB)

Regulamin świadczenia usług (wersja dla niedowidzących) (ściągnij plik PDF, 251 kB)

Cennik podstawowy (wersja dla niedowidzących) (ściągnij plik PDF, 451 kB)