Wskaźniki jakości

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za drugie półrocze 2015 roku:

1. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 0,8 m-ca
2. Liczba uszkodzeń przypadająca na 100 łączy 2,55 szt.
3. Średni czas usuwania awarii 42,18 godz.
4. Wskaźnik reklamacji faktur 0,16%